Selecteer een pagina

PGS15 advies opslag gevaarlijke stoffen

PGS15 advies opslag gevaarlijke stoffen

In de PGS15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeids-middelen.

Heeft u vragen over onderwerpen zoals productopvang, vakscheiding, scheiding van stoffen, blussystemen wij kunnen ondersteunen met deskundig advies. Onze adviseurs adviseren bij zowel nieuwbouw alsmede bij bestaande bouw. Tevens voeren zij total storage scans uit om na te gaan of aan de PGS15 in zijn volledigheid voldaan wordt. Ook voor gelijkwaardigheid of gemotiveerd afwijken bent u aan het juiste adres. Gemotiveerd afwijken kan voorkomen indien voor specifieke gevallen niet voldaan kan worden aan de “standaard” voorschriften welke in de PGS 15 zijn opgenomen. Er zijn namelijk situaties denkbaar waarbij de voorschriften niet toepasbaar zijn. Er dient dan wel sprake te zijn van een zeer specifieke situatie die zich moeilijk in algemene regels laat beschrijven. Voor de toepassing van PGS 15 geldt het gelijkwaardigheidsbeginsel. Dit houdt in dat andere maatregelen kunnen worden getroffen dan in de voorschriften van PGS 15 zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat het bedrijf gegevens moet overleggen waaruit blijkt dat minimaal een gelijkwaardige bescherming van het milieu, arbeidsbescherming of brandveiligheid kan worden bereikt. Het bevoegd gezag beoordeelt in het kader van de vergunningverlening uiteindelijk of inderdaad een gelijkwaardige bescherming kan worden bereikt.

De adviseurs achter SafetyNet Consultants zijn direct betrokken bij de tot stand komen van de PGS15 en kunnen u hierover als geen ander adviseren.

Meer informatie aanvragen!

6 + 8 =