Selecteer een pagina

Trajectbegeleiding BRZO bedrijven

Ondersteuning en advies VR- en PBZO plichtige bedrijven

In Nederland is de Europese Seveso III vertaald in het Besluit Risico’s Zware ongevallen (BRZO:2015). Bedrijven die chemische stoffen opslaan of langdurig in hun procesinrichting hebben, worden binnen het BRZO afhankelijk van de hoeveelheden ingedeeld in de categorie PBZO plichtig of VR plichtig. Bedrijven binnen deze categorieen dienen een VBS op te stelllen, PBZO bedrijven bovendien een PBZO document en VR bedrijven een VR rapport.

SafetyNet Consultants heeft een jarenlange ervaring op het gebied van het BRZO en begeleiden veel BRZO plichtige bedrijven. Haar specialisten stelden ondermeer mede de PGS6 op. Die jarenlange ervaring strekt zich uit tot het opzetten van veiligheidsbeheersystemen (opstellen procedures), uitvoeren van de identificatie van gevaren en het opstellen van het PBZO document en VR rapportage. Tevens voeren wij VBS audits uit om te testen of het veiligheidsbeheersysteem functioneert. Trajectbegeleiding BRZO

Wenst u bij het opzetten van uw VBS, VR of uw PBZO document de hulp in te roepen van een professional, dan bent u bij SafetyNet Consultants aan het juiste adres. Niet alleen werkte SafetyNet Consultants zelf mee aan het opstellen van de PGS 6, maar verzorgde ook diverse landelijke publicaties op het gebied van het BRZO, waarmee landelijke bekendheid werd verworven.

SafetyNet Consultants begeleidt veel Seveso III bedrijven:

“De gezamenlijke conclusie is dat het veiligheidsrapport voldoet en de gegevens volledig zijn”   Bedankt voor de door jullie geleverde kwaliteit!

Meer informatie aanvragen!

15 + 14 =