Selecteer een pagina

Gratis NEN normen beschikbaar.

Normen zijn afspraken die worden gemaakt en vastgelegd door belanghebbende partijen, zoals ondernemers, producenten, leveranciers, fabrikanten en (eind)gebruikers. Maar ook de overheid, consumenten- of onderzoeksorganisaties werken veelal aan de totstandkoming mee....

inhoud van noodplannen voor BRZO bedrijven

BRZO bedrijven dienen in hun interne noodplannen het volgende op te nemen: 1. welke acties in geval van noodplannen worden ondernomen, ter beheersing van de gebeurtenissen en ter beperking van de gevolgen daarvan; waar relevant behoren noodzakelijke acties te worden...