Selecteer een pagina

About SafetyNet Nederland and SafetyNet Consultants

 

Zoals veel ondernemingen begint het verhaal van SafetyNet ook op een zolderkamer. Oprichter Luciën Govaert heeft naast zijn baan als SHQE manager bij een chemisch logistiek bedrijf nog tijd over en begint een eenmanszaak. In 2002 verschijnt de eerste editie van de Nieuwsbrief gevaarlijke stoffen. Het is de eerste uiting welke onder de naam SafetyNet verschijnt. Op dat moment zijn gevaarlijke stoffen nog een exotisch onderwerp. De nieuwsbrief is dan nog gratis en inkomsten worden gegenereerd met het uitgeven met handleidingen op het gebied van gevaarlijke stoffen en calamiteitenplannen. Direct vanaf het begin worden ook de diensten als ADR veiligheidsadviseur aangeboden. SafetyNet Nederland bv wordt in 2006 als apart bedrijf opgezet.  De zaken gaan goed en begin 2010 komt Suzy Willemsen  er bij. Zij gaat de financiële administratie voeren.

In 2016 wordt SafetyNet Consultants opgezet en worden de adviesklanten in deze nieuwe onderneming ondergebracht. Tevens wordt VNCW Consultants (opgericht in 2011) overgenomen. Dit bedrijf richt zich meer op de zwaardere bedrijven. Er wordt ook steeds meer naar het buitenland gekeken. Inmiddels zijn er 5 webshops via welke producten binnen heel Europa worden aangeboden. Cursussen worden in veel verschillende talen op de markt gebracht. In 2019 wordt de eerste Vlaamse veiligheidsadviseur aangesteld en wordt de Belgische markt actief bewerkt. 

 

Like many companies, the SafetyNet story also begins in an attic room. In addition to his job as SHQE manager at a chemical logistics company, founder Luciën Govaert still has time left and starts a one-man business. The first edition of the Dangerous Goods Newsletter is published in 2002. It is the first communication that appears under the name SafetyNet. At that time, hazardous substances are still an exotic topic. The newsletter is then still free of charge and income is generated by publishing manuals in the field of hazardous substances and emergency plans. Right from the start, the services as ADR safety advisers are also offered. SafetyNet Nederland bv will be set up as a separate company in 2006. Business is going well and at the beginning of 2010 Suzy Willemsen also joins the business for the financial administration.

SafetyNet Consultants is set up in 2016 and the advisory clients are transferred to this new company. VNCW Consultants (founded in 2011) is also acquired in this year. This company focuses more on the heavier companies. More and more the company is  also looking abroad. There are now 5 web shops through which products are offered throughout Europe. Courses are marketed in many different languages. In 2019, the first Flemish safety advisor will be appointed and the Belgian market will become an  active market for the company.

 

Next generation

 

De groei zetten we nu door met de volgende generatie. De twee zonen Maximilian Govaert en Victor Govaert werken al weer een paar jaar enthousiast mee binnen de onderneming. Met Maximilian binnen de adviestak en Victor op communicatie wordt kennis over gevaarlijke stoffen logistiek, vergunningen, arbo en milieu en veiligheid ook bij de volgende generatie vergaard en wordt de opvolging verzekerd.

The growth will be continued with the next generation. The two sons Maximilian Govaert and Victor Govaert have been working enthusiastically within the company for a few years now. With Maximilian in the consultancy branch and Victor in communication, knowledge about hazardous materials logistics, permits, health and safety and the environment and safety is also gathered in the next generation and follow-up is ensured.