Selecteer een pagina

Iedere 2 jaar wijzigen de codes voor het vervoer gevaarlijke stoffen. De officiële Nederlandse vertalingen zijn afgelopen week binnen gekomen. Een paar weken geleden verscheen de wijziging in wet- en regelgeving reeds in de Staatscourant. Naast een korte toelichting hierop volgt onderstaande de links naar de boeken en de PDF’s.

Wijziging in het VLG

De regeling voor ‘zoute veren’ (Waddenveren) is herzien. Het aantal stoffen dat met zoute veren vervoerd mag worden is fors beperkt. De in de tabel genoemde stoffen mogen worden vervoerd mits wordt voldaan aan de voorwaarden die in het artikel zijn genoemd. Meestal worden deze stoffen vervoerd met speciale afvaarten, zonder passagiers aan boord, dan is er namelijk geen sprake van zoute veren en gelden de regels van de VLG.

Wanneer dit niet kan omdat er vanwege onderhoud aan de ferry’s weinig capaciteit beschikbaar is kunnen de stoffen uit de lijst nu toch met zoute veren worden vervoerd zonder een ontheffing aan te vragen bij de ILT. De voorwaarden waaronder die ontheffingen tot op heden werden verleend maken nu integraal onderdeel uit van de regeling. Door de herziene regeling worden de administratieve lasten voor het bedrijfsleven verminderd en wordt de werklast van de ILT verkleind. De beperking van het aantal gevaarlijke stoffen dat tegelijkertijd met passagiers mag worden vervoerd brengt veiligheidswinst met zich mee.

Bestellen van de codeboeken kan via de volgende links:

ADR 2019-2020 (wegvervoer gevaarlijke stoffen): https://gevaarlijkestoffen.eu/product/adr-boeken-2019-2020/
ADN 2019-2020 (vervoer binnenvaart gevaarlijke stoffen): https://gevaarlijkestoffen.eu/product/adn-boeken-2019-2020/
RID 2019-2020 (spoorvervoer gevaarlijke stoffen): https://gevaarlijkestoffen.eu/product/rid-code-boeken-2019-2020/
Ook de (Engelstalige) IMDG kunnen we direct leveren: https://gevaarlijkestoffen.eu/product/imdg-code-39-18-boeken/
.
Als PDF zijn de codeboeken ook beschikbaar (gratis):
De ADR2019 is als PDF gratis als download beschikbaar:https://test.safetynet-nederland.nl/adr2019/
De ADN2019 is als PDF gratis als download beschikbaar:https://test.safetynet-nederland.nl/adn2019/
De RID2019 is als PDF gratis als download beschikbaar:https://test.safetynet-nederland.nl/rid2019/