Selecteer een pagina

Regelmatig krijgen we een opmerking of vraag binnen over ADR keuringen van voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Onterecht wordt gedacht dat alle vrachtauto’s een dergelijke ADR keuring moeten ondergaan. Alleen de volgende voertuigen moeten een ADR-keuring ondergaan:

  • Tankwagens met een inhoud van meer dan 1000 liter;
  • Voertuigen die tankcontainers vervoeren met een afzonderlijke inhoud van meer dan 3000 liter;
  • Voertuigen die stoffen van de ADR klasse 1 vervoeren (ontplofbare stoffen en voorwerpen);
  • Trekkers voor bovenstaande ADR-opleggers.

Het overige vervoer van gevaarlijke stoffen valt onder colli- en stukgoedvervoer. Deze voertuigen zijn niet ADR-keuringsplichtig.

Voor de voertuigen die wel gekeurd moeten worden zijn er de volgende soorten keuringen:

  • Toelatingskeuring. Na goedkeuring ontvangt u een ADR-certificaat (formulier met de roze streep);
  • Periodieke ADR-keuring van de tank, meestal om de drie jaar. U ontvangt een inspectie- en constructierapport.
  • Periodieke ADR-keuring van het voertuig. Na goedkeuring wordt uw ADR-certificaat verlengd.