Selecteer een pagina

Als ADR veiligheidsadviseur komen we bij verschillende soorten bedrijven en instellingen. Ook bij klinieken zijn we kind aan huis. Bent u op zoek naar een adviseur met kennis van zaken? Onze audits voldoen aan de ZKN norm (Zelfstandige Klinieken Nederland). Daarnaast verzorgen we, waar nodig ook een cursus op locatie.

Een gecertificeerd veiligheidsadviseur ADR beoordeelt uw kliniek eenmaal per drie jaar op de regelgeving voor gevaarlijke stoffen (ADR), bij initiële certificering of hercertificering. De gecertificeerd veiligheidsadviseur ADR kan bepalen dat een volgende audit eerder plaatsvindt, als er kritische tekortkomingen blijken tijdens de audit of wanneer de regelgeving dat vereist. Als de veiligheidsadviseur aangeeft dat de regelgeving voldoende is geborgd, is een volgende toets pas vijf jaar later noodzakelijk.

De onderwerpen die in ieder geval getoetst moeten worden tijdens de audit gevaarlijke stoffen (indien relevant):

I Deskundigheid over ADR betrokken in de kliniek (bv. door opleiding)

II Taakgerichte instructie aan medewerkers over omgang met gevaarlijke stoffen

III Veiligheidsadviseur verbonden aan kliniek (indien verplicht)

IV Correcte en volledige vervoerdocumenten

V Correcte verpakkingen, juist gebruik van verpakkingen (sluitingen)

VI Limited Quantities voorschriften

VII Voorschriften voor verpakkingen diagnostisch materiaal

VIII Kenmerken en etikettering colli (container)

IX Voorwaarden vervoer vervuild instrumentarium

X Juiste classificatie afval

XI Correcte afvoer van verpakkingen

Bovenstaande onderwerpen komen ook weer terug in de rapportage. Bij (kritische) tekortkomingen worden termijnen vermeld om de urgentie van aanpassing aan te geven. Indien er (kritische) tekortkomingen zijn, beoordeelt de gecertificeerd veiligheidsadviseur ADR, na de acties van de kliniek, of die voldoende zijn opgelost. Maak nu een afspraak met onze ADR veiligheidsadviseur via het volgende formulier.