Selecteer een pagina

ADR veiligheidsadviseur

Op zoek naar een ADR veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen?

Het inschakelen van een ADR veiligheidsadviseur is voor bedrijven die incidenteel of regelmatig gevaarlijke stoffen vervoeren, ten vervoer aanbieden, verhandelen of in bewerking hebben verplicht. De leiding van een bedrijf dient volgens de ADR een interne of externe veiligheidsadviseur aan te wijzen als zijnde de veiligheidsadviseur van het bedrijf, waarmee wordt voldaan aan het gestelde in artikel 1.8.3.3 – 1.8.3.4 van het VLG / ADR. Letterlijk staat er: ‘Elke onderneming, waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, of met dit vervoer samenhangende laad- of loswerkzaamheden omvat, moet één of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen of het milieu.’

Voor bedrijven van grote omvang, kleine omvang zoals een eigen rijder en bedrijven die continue gevaarlijke stoffen vervoeren kan het rendabel zijn een ADR veiligheidsadviseur in dienst te nemen, maar voor de meeste ondernemingen zal de afweging niet naar die richting uitslaan en zal men toch doen besluiten een externe ADR veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen in te huren.

Jaarlijks voeren wij bij u een audit uit, waarbij we aan de hand van een controlelijst de verplichtingen vanuit de ADR nagaan. Zo kijken we o.a. naar de verplichtingen van het laden, lossen, ten vervoer aanbieden, verpakkingen, etiketteringen en verzekeringen. Aan de hand van de bevindingen wordt vervolgens door ons het ADR jaarverslag opgemaakt. Hierin nemen we tevens de veranderingen in de wet– en regelgeving mee.

Natuurlijk kunnen we u ook van dienst zijn met het Safe-pakket waarbij we een intensievere dienstverlening afspreken geheel naar wenst van de klant. Ook voor het opstellen van het ADR beveiligingsplan volgens 1.10 zijn wij u graag van dienst.

Direct bij aanvang van de overeenkomst wordt een inventarisatieverslag opgesteld, welke ook als ADR jaarverslag kan dienen indien er in het afgelopen jaar al ADR gereden is.

Meer informatie aanvragen!

6 + 7 =