Selecteer een pagina

Begeleiding overname risicobedrijf

Met de Total Storage Scan © wordt een gevaarlijke stoffen opslag volledig beoordeeld

Vastgoed investeringen en het overnemen van bedrijven zijn als gevolg van goedkoop geld aan de orde van de dag en dat vraagt om een goede begeleiding als het gaat om een risicobedrijf. De luxe om over voldoende middelen te beschikken om over te kunnen nemen, zorgt echter ook voor onderschatting van risico’s. De reden om een onroerend goed, een bedrijf of een activiteit van de hand te doen zal verschillend zijn en niet iedere verkoper zal daarbij de waarheid vertellen waarom hij tot verkoop over gaat. Het is aan de koper daarom kritisch te zijn en alles goed na te lopen. SafetyNet Consultants wordt vaak betrokken bij dit soort aankoopprocessen. Met name bij de aankoop van risicobedrijven zoals gevaarlijke stoffen opslagen (PGS15) en bedrijven die onder het BRZO vallen.

De eerste vraag die bij risicobedrijven op doemt is de vraag of de vergunning over genomen kan worden. Een omgevingsvergunning heeft meestal een zaakgebonden karakter. De vergunning is dus niet gekoppeld aan de persoon van de houder, maar volgt als het ware het project waarvoor de vergunning is verleend. Indien een ander het project gaat uitvoeren dan degene die de vergunning heeft aangevraagd, kan de omgevingsvergunning worden overgedragen.

Bij de overname van een logistiek pand komen een hele waslijst aan zaken naar voren die gecontroleerd moeten worden zoals de controle op de integrale brandveiligheid pand (staal / beton) en rekening houdend met blusinstallatie met controle op status van het UPD. Maar ook zaken zoals het akoestisch onderzoek (beschikbaar / belemmeringen / wijzigingen in zonebeheer etc) moeten gecontroleerd worden. Gecontroleerd moet worden of de hoeveelheden of soort goederen in de vergunning voldoende zijn voor een BRZO aanwijzing en indien dit het geval is wat de status is van het PBZO document of de VR rapportage. Vaak tientallen tot honderden zaken die gecontroleerd moeten worden om ook uw overname een succes te laten zijn. De adviseurs van SafetyNet Consultants kunnen u daarbij ondersteunen.

Meer informatie aanvragen!

7 + 10 =