Selecteer een pagina

Kennisniveau BHV-ers toetsen

Kennisniveau BHV-ers toetsen

Bedrijfshulpverleners zijn doorgaans behoorlijk begaan met de taken die zij hebben uit te voeren. De jaarlijkse – of tweejaarlijkse herhalingscursus wordt serieus gevolgd. BHV-ers vinden die herhalingsfrequentie vaak te laag en ook de bedrijven zelf twijfelen vaak aan de kundigheid van de eigen BHV organisatie. Toch blijven de BHV-taken, naast de gewone baan, een bijzaak. Tijd dus om het kennisniveau BHV-ers te toetsen.

Kennisniveau BHV-ers toetsen en samen oefenen.

In de praktijk blijkt de kennis van gevaarlijke stoffen en incidentmanagement vooral theoretisch aanwezig te zijn, maar bestaat de behoefte en is er directe noodzaak om dit in een praktijktraining om te zetten. Juist door de praktijk worden medewerkers gestimuleerd na te denken over hetgeen van hun verwacht wordt. Kortom; raadzaam om eens, onafhankelijk van de eigen BHV opleiding, een onderzoek uit te voeren naar het kennisniveau van de eigen BHV-organisatie en samen scenario’s te oefenen. Alleen door vooraf incidenten te oefenen kunnen de risico’s beperkt worden. Zo gaan we na of alle middelen voor een goede incident wel voor handen zijn. In cursusruimte wordt uiteen gezet aan de hand van een korte presentatie wat we gaan doen, stuk herhaling kennis van stoffen en het belang van veilig werken. Hierna gaan we aan de hand van vooraf geselecteerde stoffen samen een aantal scenario’s oefenen. Van de verschillende trainingen wordt een totaal eind verslag gemaakt die vervolgens weer gebruikt kan worden. Tevens ontvangen de medewerkers een bewijs van deelname.

Het testen van het kennisniveau is geen overbodige luxe, maar een voorwaarde voor goede hulpverlening op het moment dat u het echt nodig heeft. Dus twijfel niet en neem contact op via onderstaand formulier.

Meer informatie aanvragen!

7 + 12 =