Selecteer een pagina

CO2 prestatieladder

CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven en organisaties helpt bij het reduceren van CO2. Er kan in de keten veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënter gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat hiervoor zorgt.

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

SafetyNet Consultants kan u voor het CO2 prestatieladder onderzoek uitvoeren. Het instrument wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces.

Ja, ik wil een onderzoek laten uitvoeren.

Via onderstaand formulier kunt u informatie aanvragen en nemen we contact met u op.

Meer informatie aanvragen!

9 + 14 =

Wij kunnen uw bedrijf meer adviezen aanbieden. Bekijk het aanbod.

safetynet-europe.eu