Selecteer een pagina

Opstellen ATEX document

Opstellen ATEX document (explosieveiligheidsdocument)

ATEX staat voor “ATmosphères EXplosives” en wordt gebruikt voor twee richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. De bedrijfsrichtlijn 1999/92/EG beschrijft voor ondernemers de minimum veiligheidseisen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor medewerkers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen en de verplichting tot het opstellen ATEX document. De ATEX productrichtlijn 94/9/EG (ook bekend als ‘ATEX 95’) beschrijft voorschriften voor apparaten en beveiligingssystemen op plaatsen (zogenaamde “zones”) waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden.

De principes voor explosiebeveiliging zijn kortweg gezegd:

  • Primair – Voorkomen dat er een explosieve atmosfeer kan ontstaan door het wegnemen of weghouden van alle brandbare stoffen en/of zuurstof
  • Secundair – Elimineren ontstekingsbronnen (speciale behuizingen, intrinsiek veilig maken)
  • Tertiair – In uiterste geval, explosies gecontroleerd toelaten en beperken van de gevolgen door explosiebestendige constructies.

Voorgeschreven is dat de werkgever een explosieveiligheidsdocument (ook wel opstellen ATEX document) laat opstellen om de gevaren inzichtelijk te maken. SafetyNet Consultants zijn specialisten die dit voor u kan doen. Onderdeel van dit document is een risico-inventarisatie met het vaststellen van explosiegevaarlijke zones. Explosiegevaarlijk gebied wordt in gevarenzones ingedeeld. De volgende onderdelen komen in het opstellen van het document terug:

 

  • Gevarenzone indeling op basis van frequentie en duur
  • Identificatie en beoordeling explosierisico’s
  • Opstellen en plannen van maatregelen om tot een veilige werkomgeving te komen

Meer informatie aanvragen!

13 + 14 =