Selecteer een pagina

Opstellen calamiteitenplan

Wilt u dat we uw Bedrijfsnoodplan opstellen?

Calamiteiten vinden bijna altijd op ongeplande momenten plaats. Juist wanneer u uw aandacht bij iets heel anders heeft vindt een calamiteit plaats en dient u snel te schakelen. Een incident ontvouwt zich in luttele seconden. Wie gaat dan wat doen?

Iedere organisatie en iedere onderneming dient te beschikken over een bedrijfsnoodplan (ook wel het calamiteitenplan genoemd). Het opstellen van het bedrijfsnoodplan begint bij het inventariseren van de scenario’s. Uit de pool van scenario’s worden noodscenario’s geselecteerd. Vervolgens worden de scenario’s uitgewerkt. Allerlei elementen komen aan de orde. Wie gaat wat doen wanneer er een gaslek is binnen uw gebouw, of bij de buren. Wie gaat wat doen als er brand is binnen uw gebouw, of bij de buren. En heeft u rekening gehouden met de bezoekers? En met mensen die slecht ter been zijn, kinderen of mensen die de taal niet goed machtig zijn?

Het opstellen van een calamiteitenplan vereist kennis van zaken, maar vooral overzicht en logisch denken. Safetynet kan als geen ander voor u een calamiteitenplan opstellen. Dat doen we dan niet alleen, maar in samenwerking met u.

Meer informatie aanvragen!

10 + 13 =