Selecteer een pagina

RI&E

RI&E – Risico Inventarisatie en Evaluatie

Ieder bedrijf is verplicht een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Een RI&E vormt als het ware het fundament van hun arbobeleid. Pas als bedrijven weten waar de risico’s liggen, kunnen ze de juiste maatregelen nemen. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

Onderwerpen die bijvoorbeeld in een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie beschreven staan:

  • Zijn er binnen het bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig die de gezondheid/veiligheid zouden kunnen schaden?
  • Is er kans op een fysieke overbelasting en hoe groot is de fysieke belasting van uw werknemers?
  • Zou beeldschermwerk de gezondheid van de werknemers kunnen beïnvloeden? Hoeveel beeldschermwerk doen de werknemers per dag?
  • Is er lawaai dat leidt tot een gevaarlijke/ongezonde situatie?
  • Heeft het bedrijf de geschikte arbeidsmiddelen?
  • Welke gevaren levert het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op?
  • Lopen de werknemers de kans te maken te krijgen met seksuele intimidatie of geweld?

Met behulp van de RI&E krijgt u voor uzelf scherp waar u mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt u welke stap de volgende is. Voor het opstellen van een RI&E kunt u de diensten van de consultants van SafetyNet Consultants (Hogere Veligheidskundige) gebruiken.  Tevens kunt u het door uzelf uitgevoerde RI&E onderzoek door onze gecertificeerd arbo-kerndeskundige laten toetsen.

Via onderstaand formulier kunt u informatie aanvragen en nemen we contact met u op.

Meer informatie aanvragen!

5 + 9 =