Selecteer een pagina

Total Storage Scan

Met de Total Storage Scan © wordt een gevaarlijke stoffen opslag volledig beoordeeld

Heeft u behoefte aan een gedegen beoordeling van de veiligheid van een gevaarlijke stoffen opslag? Dan is een Total Storage Scan voor u een geschikt middel. Met deze scan, uitgevoerd door een zeer ervaren auditor worden verschillende aspecten in vier blokken doorgenomen en verkrijgt u als opdrachtgever een compleet beeld.

Het eerste deel bestaat uit een algemene veiligheidsscan waarbij de vergunning, de externe veiligheid en de interne veiligheid centraal staan. In het tweede deel staat de eisen uit de PGS15 centraal waarbij niet alleen naar het gebouw wordt gekeken, produktopvang, bluswateropvang, scheiding van stoffen, maar ook naar de opleidingen van de medewerkers. In het derde deel staat de brandveiligheid centraal waarbij we naar de brandveiligheid van het gebouw kijken, naar het brandbestrijdingssysteem en brandmeldsysteem. In het vierde deel wordt gekeken naar de produktveiligheid. Zijn de produkten geëtiketteerd conform de regels, kleven specifieke gevaren aan de produkten.

Meer informatie aanvragen!

1 + 12 =