Selecteer een pagina

Wabo omgevingsvergunning aanvragen

Wabo omgevingsvergunning milieu aanvragen.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze wet regelt de procedure voor onder andere de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer (voorheen ook wel uw milieuvergunning). De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

De Wabo biedt verschillende mogelijkheden om de omgevingsvergunning voor een project te verkrijgen:

 

 • Eén omgevingsvergunning voor alle activiteiten in het project.
  Alle activiteiten worden in één aanvraag opgenomen, er volgt één procedure en na verlenen van de vergunning kan het project worden gerealiseerd.
 • Meerdere (deel)vergunningen voor activiteiten die los van elkaar worden aangevraagd.
  In deze situatie worden voor een project meerdere omgevingsvergunningen aangevraagd. Er volgt per aanvraag een procedure. Na het verkrijgen van de vergunning kan dat deel van het project worden gerealiseerd. Deze werkwijze kan tot gevolg hebben dat het uiteindelijke doel van het totale project niet kan worden bereikt omdat een latere vergunning niet kan worden verleend.
 • Een omgevingsvergunning in twee fasen.
  De aanvraag wordt gesplitst in twee delen. Over het algemeen zal de eerste fase van de aanvraag betrekking hebben op de meer ruimtelijke activiteiten (afwijken van de planologisch vastgelegde situatie, aanlegactiviteiten en sloopactiviteiten. De tweede fase zal dan gericht zijn op bijvoorbeeld bouwen of milieu. Een andere verdeling van de activiteiten over de twee fasen is echter ook mogelijk.
  In dit geval volgen er twee procedures (één voor elke fase) en na het verlenen van de vergunning voor beide fasen kan het project worden gerealiseerd.

SafetyNet Consultants zijn specialist op het gebied van Wabo omgevingsvergunningen aanvragen (milieu). Door een vergunningscheck komt u snel te weten komen of u voor uw werkzaamheden of plannen een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Jaarlijks worden vele vergunningen aangevraagd samen met of volledig in opdracht van opdrachtgevers. Wij hebben veel ervaring met het aanvragen vergunningen voor zowel bedrijven die vallen onder het bevoegd gezag van de gemeente als onder de provincie. Wij weten dan ook als geen ander welke eisen (zouden moeten) gelden voor een aanvraag. Wilt u SafetyNet Consultants inschakelen voor uw WABO omgevingsvergunning aanvraag, neem dan contact met ons op.

Meer informatie aanvragen!

5 + 10 =