Selecteer een pagina

Per 31 december 2022 loopt de overgangsregeling voor de afzender van gevaarlijke stoffen voor het inzetten van een Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen af. Vanaf dat moment dienen ook de verzenders van gevaarlijke stoffen over een ADR Veiligheidsadviseur te beschikken. En daarvan lijken nog maar weinig bedrijven op de hoogte te zijn.

Het ADR is de code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Met name de Europese landen doen mee aan deze code. In Nederland is het gevaarlijke stoffen vervoer verankerd in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). Hiermee is het ADR wetgevend. In het eerste hoofdstuk van de code zijn de verschillende deelnemers van het ADR gedefinieerd, waaronder de afzender. Maar er zijn meer functies, zoals die van verpakker, vuller, lader, losser en natuurlijk de transporteur. Al deze deelnemers staan in het ADR met functietaken beschreven. In Nederland is het ADR opgenomen in het VLG. In België staan de bepalingen m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg – en dus de taken van de verschillende deelnemers hierin – in het Koninklijk Besluit van 28 juni 2009. Dat maakt dit wettelijke functieomschrijvingen.

Onder paragraaf 1.8.3.1. van het ADR staat het volgende opgenomen: “Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen, benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu.” Voor de verzender van ADR ingedeelde stoffen was er tot en met dit jaar een uitzonderingsregel in het ADR opgenomen. Onder paragraaf 1.6.1.44 staat dat “Ondernemingen die uitsluitend als verzenders bij het vervoer van gevaarlijke goederen betrokken zijn, en die op basis van de tot 31 december 2018 geldende bepalingen geen veiligheidsadviseur hoefden te benoemen, moeten, in afwijking van het gestelde in 1.8.3.1 dat vanaf januari 2019 van toepassing is, uiterlijk op 31 december 2022 een veiligheidsadviseur benoemen.” Hetgeen betekent dat de overgangstermijn afloopt en ook de afzender van gevaarlijke stoffen over een ADR Veiligheidsadviseur dient te beschikken.

Ben je een deelnemer en ‘behandel’ je op enig moment meer dan de ondergrens van niet-vrijgestelde ADR-goederen (laten we ruwweg 1.000 kg of liter zeggen) dan dien je dus te beschikken over een ADR Veiligheidsadviseur. Hiervoor kun je een medewerker laten opleiden. Die opleiding is best pittig en het is vaak geen specialisme van het bedrijf. Veel bedrijven zullen er daarom voor kiezen om een externe ADR Veiligheidsadviseur in te huren. Dat is vaak ook veel goedkoper.

Ook de afzender aan de veiligheidsadviseur

Het is te verwachten dat het aantal interne ADR Veiligheidsadviseurs wel zal toenemen, maar veel bedrijven zullen er toch voor kiezen een externe adviseur in de arm te nemen. “We zien het eigenlijk al een paar jaar”, zegt Maximilian Govaert van SafetyNet Consultants. “Het aantal bedrijven dat bij hun eigen kernactiviteiten wil blijven neemt toe waardoor zij ervoor kiezen om zoiets als de functie van veiligheidsadviseur uit te besteden. Ze vinden het een specialisme en zien ook dat vreemde ogen toch meer zien en vaak ook anders kijken.” Het is dan ook de verwachting dat de zelfstandig adviseurs het een stuk drukker gaan krijgen. Om zaken alvast goed te regelen is het dan ook zeker raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen met een adviseur.