Selecteer een pagina

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) analyseert jaarlijks de aard, omvang en oorzaken van incidenten bij bedrijven in Nederland die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. In dit artikel onderzoeken we 15 van de 24 incidenten waarover de Nederlandse Arbeidsinspectie tussen 2019 en 2021 heeft gerapporteerd en waarvoor voldoende informatie beschikbaar was voor een gedegen analyse. Bij veertien van deze incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij, terwijl bij één incident afdichtingsmateriaal explodeerde, wat leidde tot ernstige gevolgen, waaronder blijvend letsel bij één persoon en tijdelijk letsel bij anderen als gevolg van ademhalingsproblemen, irritaties en brandwonden.

Verantwoordelijkheid van Bedrijven

Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven om ervoor te zorgen dat hun installaties in orde zijn en dat werknemers de productieprocessen en werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Zoals uit eerdere analyses is gebleken, hadden veel van deze incidenten voorkomen kunnen worden. Het is daarom van groot belang dat bedrijven leren van deze incidenten en passende maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

Factoren die Tot Incidenten Leiden

Bij acht van de geanalyseerde incidenten bleken de factoren die processen onder controle moeten houden, zoals druk, temperatuur of chemische reacties, niet in orde te zijn. Hierdoor konden deze factoren afwijken van de veilige parameters, wat leidde tot het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of zelfs explosies. Soms kunnen noodmaatregelen helpen om een incident te voorkomen. Er zijn systemen beschikbaar die een installatie automatisch uitschakelen om te voorkomen dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Bij zeven incidenten waren echter geen noodmaatregelen getroffen of functioneerden ze niet naar behoren.

Tekortkomingen in Plannen en Procedures

Bij veertien van de geanalyseerde incidenten bleken de plannen en procedures voor de uitvoering van werkzaamheden tekort te schieten. Soms waren deze plannen niet opgesteld omdat de potentiële gevaren niet werden voorzien. In andere gevallen hield het bedrijf onvoldoende toezicht op de naleving van werkvoorschriften, of waren de instructies onvoldoende duidelijk geformuleerd.

Het analyseren van incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven in 2023 toont aan dat er nog steeds ruimte is voor verbetering op het gebied van veiligheid en naleving van voorschriften. Bedrijven moeten streven naar een grondige evaluatie van hun processen, het implementeren van noodmaatregelen en het verbeteren van hun plannen en procedures. Alleen door deze stappen te nemen, kunnen we de veiligheid van werknemers en de samenleving als geheel waarborgen.

Op zoek naar een Cursus BRZO voor uw medewerkers? – klik hier.

Veelgestelde Vragen

 1. Wat zijn Brzo-bedrijven?
  • Brzo-bedrijven zijn bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en onderworpen zijn aan strenge veiligheidsvoorschriften in Nederland.
 2. Waarom is incidentanalyse bij deze bedrijven belangrijk?
  • Incidentanalyse helpt bij het identificeren van oorzaken en trends om toekomstige incidenten te voorkomen en de veiligheid te verbeteren.
 3. Welke verantwoordelijkheden hebben bedrijven ten aanzien van veiligheid?
  • Bedrijven moeten ervoor zorgen dat installaties in orde zijn en werknemers veilig kunnen werken.
 4. Welke factoren leiden vaak tot incidenten?
  • Factoren zoals druk, temperatuur en chemische reacties die uit de hand lopen, kunnen incidenten veroorzaken.
 5. Hoe kunnen bedrijven hun veiligheid verbeteren?
  • Bedrijven kunnen hun veiligheid verbeteren door processen grondig te evalueren, noodmaatregelen te implementeren en plannen en procedures te verbeteren.