Selecteer een pagina

Binnen de gemiddelde BHV opleiding wordt weinig aandacht aan gevaarlijke stoffen besteed en daarmee is de BHV-er onvoldoende voorbereid op gevaarlijke stoffen. En als al aandacht voor is dan betreft het de behandeling van een blootstelling aan een bijtende stof of brandwond. Onderzoek toont echter aan dat de verwachtingen van collega’s en het bedrijf richting de BHV-ers, als het om gevaarlijke stoffen gaat, veel hoger zijn dan door de BHV-ers zelf verwacht wordt en ingevuld kan worden. De belangrijkste oorzaak is het tekort schieten hierin van de gemiddelde BHV opleiding. Aanvullende training kan dus noodzakelijk zijn.

BHV-er onvoldoende voorbereid op incidenten met gevaarlijke stoffen.

Diverse incidenten met gevaarlijke stoffen heeft de brandweer er toe doen besluiten om bij lekkages zonder slachtoffers of direct gevaar voor mensen niet meer te handelen. Dit betekent dat bedrijven zelf hun rommel op moeten ruimen. Nu zijn er zeker korpsen die dat nog wel doen, maar de trend is gezet en dat vraagt om een andere houding van bedrijven en meer kennis inzake incidentmanagement bij haar hulpverleners.

SafetyNet Educations kan uw BHV-ers ondersteunen bij het verwerven van kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen en incidentmanagement. Samen kijken we naar de gevaren, naar de beschikbare middelen en hoe goed incidentenmanagement er uit moet zien. Contact kunt u hier opnemen.