Selecteer een pagina

Een explosie bij de oplaadstations of bij een incident met gevaarlijke stoffen? Volgens het arbobesluit bent u verplicht deze risico’s te beschouwen en vast te leggen in een explosieveiligheidsdocument. En Inspectie SZW moet daar steeds vaker op handhaven en doet dat ook steeds vaker door een boete op te leggen voor het niet opstellen ATEX document.

Wanneer een werkgever volgens Artikel 3.5d lid 1 geen maatregelen heeft genomen om het ontstaan van een explosieve atmosfeer op de arbeidsplaats te voorkomen dan kan de Inspectie SZW volgens de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving een boete opleggen. Op het ontbreken van een explosieveiligheidsdocument staat volgens het arbobesluit een boete van € 9.000,- voor een eerste overtreding.

Primair is de doelstelling van een ATEX document en bijbehorend onderzoek te voorkomen dat er een explosieve atmosfeer kan ontstaan door het wegnemen of weghouden van alle brandbare stoffen en/of zuurstof. De ATEX bedrijfsrichtlijn 1999/92/EG (ook bekend als ‘ATEX 137’) beschrijft voor bedrijven de minimum veiligheideisen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor haar werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Ontbreekt er bij u ook een ATEX document, neem dan contact met ons op.