Selecteer een pagina

Risicobedrijven die werken met milieugevaarlijke stoffen in de chemiesector (BRZO bedrijven) worden verplicht zorg te dragen voor de kosten van het opruimen van milieuschade. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een wijziging van het Omgevingsbesluit.

Staatssecretaris van Veldhoven: “Ik vind dat we milieuschade moeten voorkomen, in plaats van achteraf herstellen. Indien er toch schade plaatsvindt, moet de vervuiler daarvoor de verantwoordelijkheid nemen. Met verplichte financiële zekerheid voor bedrijven in de chemiesector die werken met grote hoeveelheden milieugevaarlijke stoffen borgen we het principe van de vervuiler betaalt. Als er toch milieuschade ontstaat, voorkomen we dat de rekening bij de belastingbetaler wordt gelegd.”

Milieuschade voorkomen

De inzet van de soverheid is dat milieuschade überhaupt voorkomen wordt. Mocht er toch milieuschade ontstaan, worden de kosten voor het opruimen niet bij de belastingbetaler gelegd maar bij het bedrijf  zelf. Dit wordt financiële zekerheid genoemd en is al mogelijk voor bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en in de chemiesector. Nieuw is dat de financiële zekerheid, na instemming van het parlement, gaat gelden als verplichting voor alle majeure risicobedrijven. Dat gaat om bedrijven die onder het zogenoemde Besluit risico’s zware ongevallen vallen (BRZO).

lees verder: https://www.cursus-brzo.nl/2021/07/10/brzo-gaan-betalen-voor-de-milieuschade-bij-een-incident/