Selecteer een pagina

Cursus PGS37-2 Opgeleid Persoon

In de eerste helft van 2022 verscheen de concept uitgave van de PGS 37-2; de nieuwe norm voor de opslag van lithium houdende energiedragers. Hoewel de huidige versie nog in concept is, wordt verwacht dat een aangepaste versie per 1 januari 2023 definitief zal worden. Er wordt in deze uitgave geen onderscheid gemaakt in welke soort lithium het gaat; of het om losse energiedragers gaat, of om energiedragers verpakt met of in apparatuur of voertuigen.

Volgens deze PGS37-2 dient een bedrijf of instelling minimaal één PGS37-2 deskundige aan te wijzen, die tijdens werkzaamheden in de opslagvoorziening binnen het bedrijf aanwezig zal moeten zijn. Aangezien deze persoon ook wel eens met vakantie is of ziek zal zijn, komt dat vaak uit op minimaal 2 personen. Deze aangestelde deskundige moet aantoonbaar voldoende vakbekwaamheid hebben op het gebied van: de PGS-voorschriften die van toepassing zijn op zijn/haar werkzaamheden én kennis hebben over de omgang met de middelen die voor bestrijding van incidenten met energiedragers aanwezig zijn.

SafetyNet Nederland biedt u deze cursus; gegeven door een specialist. In deze cursus kijken we echter niet alleen naar de PGS37-2. Ook kennis over het versturen van lithium houdende energiedragers wordt in de cursus behandeld. Met deze cursus doen medewerkers van bedrijven, instellingen en overheden gedegen – en vooral praktische kennis – van zaken op. Tijdens de cursus is er bovendien voldoende ruimte om eigen vragen te stellen en praktijkcases naar voren te brengen. Na deelname aan de cursus ontvangt de deelnemer het PGS37-2 Opgeleid Persoon certificaat van SafetyNet Educations.

De cursus kun je via Open inschrijving volgen of als In Company wanneer u voldoende deelnemers heeft (minimaal 5). Mail ons dan op educations (at) safetynet-nederland.nl

.