Selecteer een pagina

Cursus BRZO voor de chemie logistiek

Cursus BRZO voor de chemie logistiek

Van oorsprong is de BRZO geschreven voor de chemische procesindustrie. Voor de logistiek werd het in werking treden en de verplichtingen die daarin naar voren kwamen extra bemoeilijkt doordat de veiligheidcultuur nog niet echt aanwezig was. Gelukkig is daar de afgelopen jaren verandering in gekomen. Neemt niet weg dat het moeilijk is kennis op te doen wanneer cursussen zich vooral op de procesindustrie richten. Met deze cursus is daar nu verandering in gekomen.

In deze cursus staat de opslag van chemische stukgoed opslag centraal. De cursus geeft een praktische kijk op de zaak zonder de verplichtingen van de BRZO uit oog te verliezen. Zo gaan we in de cursus geen QRA zitten berekenen, maar wordt wel uitgelegd hoe je gevaren en scenario’s analyseert, je een VBS opzet en een PBZO document. Kortom een cursus waarbij zowel de beginneling en de iets meer ervaren medewerker zich thuis mag voelen, zonder dat het te specialistisch wordt.

De onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn de verplichtingen die vereist zijn in de BRZO, maar met een duidelijke vertaling naar de praktijk van de logistiek.

Onder andere:

  • BRZO en veiligheid in de chemie opslag.
  • Inhoud van een VR rapportage.
  • Inhoud van een PBZO document.
  • Structuur van een VBS.
  • Inventarisatie van gevaren en risicobeoordeling.
  • Installatiescenario’s in de chemie opslag.
  • Beheersen van werkzaamheden.
  • Management of change procedure.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor Verantwoordelijken en medewerkers werkzaam in de chemie opslag, inspecteurs, handhavers en vergunningverleners van overheden, verzekeraars en andere geinteresseerden.

Na afloop ontvangt men een Certificaat van deelname.

Voor een incompany training mailt u naar Educations (@) safetynet-nederland.nl

Deze cursus werd ondermeer gevolgd door medewerkers van:

Koopman Distributie, Vivochem, VTK Fritom, Wim Bosman, Synbra Technology, Cargill

Inschrijven voor de cursus

1 + 7 =