Selecteer een pagina

Het Europese Gerechtshof heeft de regels ten aanzien van schadelijke stoffen in producten aangescherpt en dat houdt nogal wat in. De regels met betrekking tot gevaarlijke stoffen gaat nu ook van toepassing zijn op de afzonderlijke componenten en onderdelen van een product.

Importeurs en fabrikanten staan voor de enorme taak, om schadelijke stoffen in ingekochte onderdelen te identificeren en te documenteren, zo waarschuwen de experts van DEKRA. Om de regels voor grenswaarden van ‘substances of very high concern’ (SVHC)) na te kunnen leven, moet er in de toekomst niet alleen naar het eindproduct gekeken worden, maar ook naar de afzonderlijke onderdelen van een product, zo hebben de rechters van het Europese Gerechtshof besloten. Jochen Dettke, REACH-expert bij DEKRA gebruikt een eenvoudig voorbeeld om uit te leggen, hoe de nieuwe regels werken: “De informatieplicht geldt nu bijvoorbeeld ook voor handvatten van een fiets met een hoog percentage aan DEHP-weekmakers; zelfs als ze gewichtsmatig maar een klein aandeel van het totaalproduct, de fiets, uitmaken. De REACH-wetgeving komt daardoor in de buurt van de RoHS-richtlijn, waarin de grenswaarden altijd betrekking hebben op de gebruikte materialen.”

Volgens Artikel 33 moeten zij hun zakelijke klanten ongevraagd informatie over de aanwezigheid van stoffen in producten en hun onderdelen geven, zodra er in een onderdeel de grenswaarde van 0,1 procent overschreden wordt. Zij moeten deze informatie dus per onderdeel bij de leverancier opvragen of op een andere manier verzamelen, verwerken en aan hun afnemers doorgeven.

Bron: dekra/brisk