Selecteer een pagina

FAQ Opleidingen

Nee, de cursus is zo ingericht dat je ook zonder kennis van gevaarlijke stoffen toch aan de cursus kan deelnemen. De cursus begint met een basiskennis gevaarlijke stoffen, dus ook als je weinig weet is dat geen probleem.
Jazeker, via SafetyNet Academy kun je een E-learning PGS15 volgen.
Ja, een loodsmedewerker die gevaarlijke stoffen laadt en lost moet zeker opgeleid zijn. Het werken met gevaarlijke stoffen brengt specifieke risico's met zich mee, en het is essentieel dat loodsmedewerkers de juiste kennis en vaardigheden hebben om veilig te kunnen werken en mogelijke gevaren te kunnen herkennen en beheersen. De opleiding van een loodsmedewerker die gevaarlijke stoffen laadt en lost kan verschillende aspecten omvatten, zoals:
  1. Kennis van de eigenschappen en classificatie van gevaarlijke stoffen: Het is belangrijk dat de loodsmedewerker begrijpt welke specifieke gevaren gevaarlijke stoffen met zich meebrengen, zoals brandbaarheid, giftigheid, corrosiviteit, etc.
  2. Veiligheidsvoorschriften en procedures: De loodsmedewerker moet op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsvoorschriften en procedures met betrekking tot het laden en lossen van gevaarlijke stoffen. Dit omvat het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het hanteren van de juiste procedures voor het openen en sluiten van containers, het vermijden van vermenging van verschillende stoffen, etc.
  3. Noodmaatregelen en procedures bij incidenten: De loodsmedewerker moet getraind worden in het herkennen van en reageren op noodsituaties, zoals lekkages of morsingen van gevaarlijke stoffen. Dit kan het gebruik van nooduitrusting, het alarmeren van bevoegde personen en het volgen van specifieke procedures omvatten.
Door een ADR Awareness cursus te volgen, kunnen loodsmedewerkers die gevaarlijke stoffen laden en lossen hun werkzaamheden veilig uitvoeren en de risico's minimaliseren voor zichzelf, hun collega's en de omgeving.