Selecteer een pagina

Iedere onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd moet over een ADR veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen beschikken. Niet veel bedrijven realiseren zich, dat ook de bedrijven die gevaarlijke stoffen verpakken, beladen, vullen of lossen een veiligheidsadviseur moeten aanstellen. Dit betekent dat ondanks dat je dus niet zelf vervoert, maar bijvoorbeeld wel verpakkingen vult en deze via een transporteur laat vervoeren over een adviseur dient te beschikken. Veel bedrijven zijn zich daarvan niet bewust, maar de verplichting kan met het niet naleven tot hoge boetes leiden, temeer daar het hier om wettelijke overtredingen gaat. De controles op bedrijven die niet zelf vervoeren, maar juist laten vervoeren of stoffen ontvangen nemen het laatste jaar flink toe.

De veiligheidsadviseur is de specialist op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, die in dienst van het bedrijf kan zijn, maar mag ook ingehuurd worden. De functie en de taken van de veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen zijn geregeld in hoofdstuk 1.8 van het ADR (VLG) en deze omvatten onder andere het adviseren van het bedrijf over het vervoer van gevaarlijke stoffen, het toezien op de naleving van de regels en het maken van een jaarverslag gevaarlijke stoffen.

Niet alle bedrijven die gevaarlijke stoffen laten vervoeren of ontvangen zijn verplicht een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen in te zetten. De uitzonderingen zijn echter beperkt. In het VLG (Vervoer over Land
van Gevaarlijke stoffen) wordt aangegeven wat de uitzonderingen zijn. Een vrijstelling van het ADR genoemd in randnummer 1.1.3.1, de 1000-punten-regeling (beperkte hoeveelheid) of wanneer er sprake is van gelimiteerde/vrijgestelde hoeveelheden. Het is raadzaam bij twijfel een veiligheidsadviseur te raadplegen.

Voor meer info: www.safetynet-nederland.nl/Veiligheidsadviseur

 

Download het persbericht als PDF