Selecteer een pagina
De PGS6 werd afgelopen week gepubliceerd. De PGS 6 is onderdeel van de Publicatiereeks. Echter, deze PGS geeft niet de actuele stand der techniek weer, maar geeft aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo:2015 (Seveso III) en is bedoeld om de  regels toe te lichten, zoals die in het Brzo 2015, de Rrzo en daarmee verbonden wet – en regelgeving zijn vastgelegd en betrekking hebben op de verplichtingen van inrichtingen.
PGS 6:2016 betreft een volledige revisie van de voorgaande PGS 6:2006. De belangrijkste reden hiervoor is de publicatie van het Brzo 2015 en de Rrzo. PGS 6:2016 is hiermee in lijn gebracht.
De indeling van het veiligheidsrapport is niet aangepast. Een aantal bijlagen is nieuw, zoals de bijlagen over het PBZO-document, het veiligheidsbeheerssysteem, overstromingen, aardbevingen, en
kwetsbare natuurgebieden. PGS6 is opgesteld door het PGS 6 -team met daarin vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven. Ook de BRZO specialist van Safetynet Consultants deed mee aan de onderhandelingen. Wenst u een goede BRZO adviseur in de arm te nemen, neem dan contact met ons op.