Selecteer een pagina

Huisvesting, bouwbedrijven en projectontwikkeling

Safetynet Consultants houden zich op dagelijkse basis bezig met de aanvraag van omgevingsvergunningen.Samen met de projectontwikkelaar verzorgen wij de hele aanvraag: van de aanvraag zelf, niet technische samenvatting, het akoestisch onderzoek, bodemrisico-analyse, QRA en alle andere benodigde documenten.

Diverse bedrijven zoals bouwbedrijven begeleiden we bij ISO9001 en 14001 trajecten. Daarnaast verzorgen we interne audits.

Aangezien er met de komst van de Omgevingswet nog al wat gaat veranderen wijzen we op de teksten van de regelgeving: Besluit activiteiten leefomgeving (bal), Besluit bouwwerken leefomgeving (bbl), Besluit kwaliteit leefomgeving (bkl), Omgevingsbesluit en het Invoeringsbesluit