Selecteer een pagina

In de inspectieschema’s Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) staat hoe een inspectie in z’n werk gaat, en wat er wordt geïnspecteerd. Het CCV is beheerder van 2 inspectieschema’s voor brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen:

  1. Inspectieschema UPD-PGS is bedoeld voor de inspectie van het uitgangspuntendocument voor de brandbeveiliging. Het schema beschrijft de beoordeling van een uitgangspuntendocument op doeltreffendheid en de uitvoering van een 5-jaarlijkse toets van de actualiteit van de in het uitgangspuntendocument gebruikte normatieve verwijzingen. Beoordeling is gericht op vaststelling of met de specificaties in het uitgangspuntendocument doeltreffende brandbeveiliging van de opslag van gevaarlijke stoffen kan worden gerealiseerd.
  2. Inspectieschema BB-PGS is bedoeld voor inspectie van de brandbeveiligingsinstallatie. Het schema beschrijft de inspectie van brandbeveiligingsinstallaties en de voor hun functioneren noodzakelijke organisatorische en bouwkundige randvoorwaarden. De inspectie is gericht op het vaststellen of de brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen voldoet aan de eisen en specificaties in het uitgangspuntendocument.