Selecteer een pagina

In artikel 5 van de Arbowet is in Nederland de algemene RI&E verplichting (Risico inventarisatie en evaluatie) voor werkgevers opgenomen . Wat moet er nu zoal in een RI&E naar voren komen. Het antwoord is daar eigenlijk vrij simpel op: er is een set aan algemene verplichtingen. Je kunt dan denken aan geluid, gevaarlijke stoffen, welzijn, (machine)veiligheid, biologische factoren en trillingen.

  • Dus in ieder geval de aanwezige gevaren en de al genomen risico­beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.
  • Een evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden.
  • De prioritering van die risico’s.
  • En een vastlegging welke maatregelen genomen zullen worden: het Plan van Aanpak.

Een evaluatie van risico’s moet in elk geval ook betrekking hebben op werknemers met een bijzonder risico. Bedrijven met 25 of minder werknemers hoeven hun RI&E niet te laten toetsen. Zij vallen onder het cao-model, mits deze bedrijven met een door de branche erkend RI&E-instrument werken. Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wel laten toetsen door een arbodeskundige. SafetyNet Consultants kan deze toets voor u uitvoeren doordat zij een deskundige in dienst hebben.

Het uitvoeren van een RI&E binnen de organisatie zorgt vooral ook voor een fijn gevoel dat er naar alle risico’s gekeken is en dat er een Plan van aanpak wordt gemaakt. Ook gebruik maken van onze diensten en een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) door ons laten uitvoeren? Neem contact op.