Selecteer een pagina

Luchtvaart en defensie: daar waar veiligheid op de eerste plaats komt.

 

Op die plaatsen waar geen fouten gemaakt mogen worden en veiligheid op de eerste plaats komt is de hulp van goede kennispartners essentieel. Een partner die vertrouwen geeft en weet wat er op het spel staat. Met regelmaat verzorgen de opleiders van SafetyNet Educations op maat gemaakte cursussen Basiskennis gevaarlijke stoffen voor bedrijven werkzaam in de luchtvaartsector.

Voor de Nederlandse Defensie internationale veiligheidsorganisaties verzorgen we evenzo opleidingen en  auditen de SafetyNet Consultants locaties op veilighheid, risicobeheer en het veilig werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast verzorgen we PGS15 cursussen en adviseren we nieuwbouw locaties. Wilt u uw BHV-ers laten trainen op het omgaan met gevaarlijke stoffen spills dan is het raadzaam een spillmanagement training voor BHV-ers op locatie te laten verzorgen.

 

Luchtvaart en defensie; daar waar veiligheid op de eerste plaats komt.