Selecteer een pagina

Een bijzondere wending in het omgevingsdebat: Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil het probleem van het tekort aan huizen, windmolens en zonneweides nu gaan aanpakken met een Nationale Omgevingsvisie. In het kort komt het er op neer dat Den Haag de macht naar zich toe trekt en gemeentes en provincies naar de tweede rang dreigt te plaatsen.

Planologen pleiten al langer voor meer landelijke regie. Zij vinden dat gemeenten en provincies een te beperkte blik hebben en dat ze te weinig rekening houden met de markt en het bedrijfsleven. Hoewel er dus geen volledige overname is in de besluitvorming maar wel keuzes kunnen maken als de provincie er niet uitkomt en plannen daardoor stagneren is er wel een machtsgreep en dreigt er nog een nieuw gebouw met ambtenaren gevuld te gaan worden. In Den Haag gaan namelijk al langer stemmen op om het voormalige Ministerie van volkshuisvesting en een coördinerend minister van Ruimtelijke Ordening terug te laten keren. Daarom is er voor langjarige projecten meer sturing nodig. Of met een extra laag beslissers er juist niet meer stroperigheid in de besluitvorming dreigt te komen is de vraag. Minister Ollongren. “De ruimtelijke ordening is na de grote structuurvisies eind vorige eeuw iets te veel gedecentraliseerd. Er is nu weer behoefte aan sturing vanuit Den Haag.”

Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Terwijl gemeentes en provincies druk zijn met het ontwikkelen van visies in het kader van de aanstaande Omgevingswet, lijkt daar dus nu al weer een ingreep op plaats te vinden.

Wilt u voor deze datum een Omgevingsvergunning aanvragen? Dan zijn wij uw deskundig adviesbureau en zijn u graag van dienst.