Selecteer een pagina

Iedere onderneming waarvan de bedrijvigheid de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet een ADR veiligheidsadviseur benoemen. Ook de afzender, verpakker, belader, vuller of losser ontkomen daar niet aan.

De code voor het wegvervoer gevaarlijke stoffen door Europa; het ADR, bevat in één van de eerste hoofdstukken functieomschrijvingen van diverse functies die binnen de keten van het vervoer belangrijk zijn en nader onderzoek verdienen. Onterecht wordt aangenomen dat wanneer men één van deze functies vervuld er geen ADR veiligheidsadviseur nodig is. Ook wanneer u bijvoorbeeld uitsluitend goederen laat versturen dan dient u een adviseur in de arm te nemen. En ook wanneer u verpakker of vuller bent van gevaarlijke stoffen bent u aan de beurt

De hoofdtaken van de ADR veiligheidsadviseur zijn:

  • nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd;
  • de onderneming van advies dienen bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke goederen betreffen;
  • een voor de bedrijfsleiding of in voorkomend geval voor een plaatselijke overheid bestemd jaarverslag opstellen over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen. Deze jaarverslagen worden vijf jaar bewaard en desgewenst ter beschikking gesteld van de nationale autoriteiten;

De taken van de adviseur omvatten daarnaast het controleren van de activiteiten en procedures met betrekking tot het vervoer gevaarlijke stoffen: De functie van adviseur mag door de bedrijfsleider, door een persoon die binnen de onderneming andere taken vervult of door een persoon die niet tot de onderneming behoort worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de betrokkene zijn taken als adviseur daadwerkelijk kan vervullen.  Veel ondernemingen kiezen er voor om de functie van ADR veiligheidsadviseur uit te besteden en kiezen daarom voor een gespecialiseerd adviesbureau zoals SafetyNet Consultants. Klik op navolgende link om de site te bezoeken: https://www.safetynet-nederland.nl/advies/adr-veiligheidsadviseur/