Selecteer een pagina

Als gevaarlijke stoffen specialist biedt SafetyNet Consultants sinds 1 februari 2021 tevens diensten als ADN Veiligheidsadviseur aan. Het adviesbureau dat zich richt op alle diensten rondom vergunningen, gevaarlijke stoffen, Arbo en milieu voegt hiermee opnieuw een dienst toe aan haar aanbod. Het bedrijf heeft hiervoor een ADN specialist voor de binnenvaart aangetrokken.

De ADN is de code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. Binnen de ADN is vastgelegd dat bedrijven een veiligheidsadviseur moeten aanstellen, welke gedefinieerd is als een persoon die in een onderneming, waarvan de activiteiten het vervoer of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen van gevaarlijke goederen over de binnenwateren omvat, verantwoordelijk is. SafetyNet Consultants gaat de dienst in zowel Nederland als België aanbieden, waarbij ook het Franstalige Wallonië onder het servicegebied gaat vallen.

De taken van de adviseur zijn:

  • nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd;
  • de onderneming van advies dienen bij het vervoer van gevaarlijke goederen;
  • een voor de bedrijfsleiding of in voorkomend geval voor een plaatselijke overheid bestemd jaarverslag opstellen over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen. Deze jaarverslagen worden vijf jaar bewaard en desgewenst ter beschikking gesteld van de nationale autoriteiten

SafetyNet Consultants biedt een breed adviespakket als ADR veiligheidsadviseur, advies op het gebied van opslag conform de PGS15, het aanvragen van WABO vergunningen, onderzoeken naar stoffen, BEVI en nog veel meer. Naar verwachting zullen er naast de ADN veiligheidsadviseur diensten binnenkort nog meer adviesdiensten worden toegevoegd.