Selecteer een pagina

Het advies- en opleidingsbureau op het gebied van gevaarlijke stoffen en externe veiligheid; SafetyNet nederland, heeft haar adviesdiensten ondergebracht in een aparte werkmaatschappij onder de naam SafetyNet Consultants bv.

Een groei afgelopen jaar met de verwachting dat deze ook doorzet in het nieuwe jaar heeft de onderneming er toe aangezet meer aan risicospreiding te doen door de adviesdiensten af te splitsen, zoals de ADR veiligheidsadviseur, advies PGS15 en onder te brengen in een apart bedrijf. De opleidingen SafetyNet Educations, de uitgeverij SafetyNet Publishers,  SafetyNet Educations, de webshops en een paar doorlopende adviesaccounts blijven bij SafetyNet Nederland bv.