Selecteer een pagina

Installaties en insluitsystemen volgens het BRZO

Installatie en insluitsystemen volgens het BRZO roepen vragen op en vragen om een nadere toelichting. Onder een installatie wordt verstaan (ar. 1.1 BRZO 2015): een technische eenheid binnen een inrichting waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, gebruikt,...