Selecteer een pagina

Als ADR Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen krijgen we regelmatig vragen over het verzekeren van het vervoer gevaarlijke stoffen. En dan met name over de verplichte verzekering. In dit kort artikel meer over deze vanuit de Wam verplicht verzekerde som.

De minimaal in verband met artikel 3a van de Wam te verzekeren som bedraagt € 10 miljoen. Met het woord ‘voorts’ in het eerste lid geeft de regelgeving aan dat deze som dient te worden verzekerd naast de ‘normale’ verzekerde som. Dit betekent in de praktijk dat een voertuig met een maximaal toelaatbaar gewicht van meer dan 3.500 kg de volgende dekking dient te hebben:

  • € 1 miljoen per gebeurtenis voor schade aan zaken;
  • € 5 miljoen per gebeurtenis voor schade aan personen voor alle slachtoffers tezamen;
  • € 10 miljoen per gebeurtenis voor schade veroorzaakt door gevaarlijke stoffen.

De aangegeven 3500 kg betekent dat een koerier met een busje waarbij het toelaatbaar gewicht deze hoeveelheid niet behaald wordt deze verplichting niet geldt.

Voor zover de schade die door de gevaarlijke stof is veroorzaakt ook onder de dekking van art. 3 valt, kunnen de benadeelden ook aanspraak maken op de dekking op grond van dat artikel. De dekking voor andere schadeposten dan de ‘klassieke’ personen- en zaakschade is beperkt tot € 10 miljoen per gebeurtenis. Het is zaak als ADR Veiligheidsadviseur hierop te controleren en deze controle dient ook in het verplichte jaarverslag terug te vinden te zijn.