Selecteer een pagina

Ja, in principe mogen ongevaarlijke goederen ook in een PGS15 loods staan. Daar zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Waarschijnlijk gaat het om een loods waarin meer dan 10 ton aan gevaarlijke stoffen staan (gezien de sprinkler), maar dat haal niet uit de vraag.

Voorschrift 4.3.1. geeft aan dat in een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen met beschermingsniveau 1 ook aanverwante stoffen en koopmansgoederen mogen worden opgeslagen. Maar er moet wel worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

− In het uitgangspuntendocument is bij de risicoafweging en het type blusinstallatie rekening gehouden met alle opgeslagen stoffen.

− Gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen en aanverwante stoffen mogen bij elkaar in een vak worden opgeslagen, mits het niet om onverenigbare combinaties gaat.

− Koopmansgoederen moeten gescheiden worden opgeslagen van gevaarlijke stoffen (in aparte vakken).

− Vakken met gevaarlijke stoffen moeten duidelijk herkenbaar zijn.

− Elektrische componenten en apparaten moeten spanningsvrij worden opgeslagen.

Wanneer er minder dan 10 ton aan gevaarlijke stoffen, conform hoofdstuk 3, wordt opgeslagen dan mogen de ongevaarlijke stoffen in de PGS15 voorziening geplaatst worden.  En ook dan gelden er voorwaarden die terug te vinden zijn in 3.1.4.:

− de totale hoeveelheid opslag is niet meer dan 10 ton;

− er worden geen gevaarlijke stoffen opgeslagen geclassificeerd als verpakkingsgroep I;

− elektrische componenten en apparaten moeten spanningsvrij worden opgeslagen;

− de voorschriften uit deze richtlijn gelden voor alle in de opslagvoorziening aanwezige stoffen. Daar waar in de voorschriften ‘verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen’ staat vermeld, moet dit gelezen worden als ‘opgeslagen stoffen’.

Hou er wel rekening mee dat er een addertje in het gras zit: Aanverwante stoffen en koopmansgoederen die gezamenlijk met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen, worden als gevaarlijke stoffen behandeld. Voorschriften voor onder andere productopvang, onverenigbare combinaties, en dergelijke zijn ook voor deze stoffen van toepassing.

Bijvoorbeeld: Een opslag met 8 ton gevaarlijke stoffen en 5 ton aan koopmansgoederen of aanverwante stoffen, valt niet onder de reikwijdte van dit hoofdstuk. Omdat de totale hoeveelheid opslag binnen een opslagvoorziening groter is dan 10 ton, behoort gebruik te worden gemaakt van de methodiek van hoofdstuk 4.

Ook een vraag over de PGS15. Onze PGS15 adviseur(s) is u graag van dienst: PGS15 advies

Of bent u op zoek naar een PGS15 op en inschrijving of PGS15 E-learnng?