Selecteer een pagina

Als ADR veiligheidsadviseur is het raadzaam ook vast te stellen of de vervoerder volgens de wettelijke eisen verzekerd is. De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) eist naast de normale verzekering voor vrachtauto ’s een extra verzekering voor de aansprakelijkheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Op 1 januari 1997 is de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) uitgebreid. Door de wettelijke aansprakelijkheid zijn vervoerders ook aansprakelijk als zij niet schuldig zijn aan het ontstaan van de schade. Deze risicoaansprakelijkheid is beperkt tot 7,2 miljoen SDR voor personenschade (schade door letsel en overlijden) en 4,8 miljoen SDR voor zaakschade. Als de vervoerder op een andere grond dan vervoerdersaansprakelijkheid wordt aangesproken, maar bijvoorbeeld door zijn werknemer op basis van een arbeidsrelatie, dan kan de vervoerder zijn aansprakelijkheid beperken tot 18 miljoen SDR voor personenschade en 12 miljoen SDR voor zaakschade. Als de schade te wijten is aan de opzet, schuld of bewuste roekeloosheid van de vervoerder, dan kan hij zijn aansprakelijkheid niet beperken. De vermelde maxima zijn uitgedrukt in SDR’s. Het SDR (Special Drawing Right) is een rekeneenheid van het Internationale Monetaire Fonds. Deze rekeneenheid wordt gebruikt in internationale verdragen en daarvan afgeleide voorwaarden.Het SDR (Special Drawing Right) is een rekeneenheid van het Internationale Monetaire Fonds. Bekijk de huidige koers van 1 SDR.

Sinds 1997 moet ook de aansprakelijkheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen afzonderlijk zijn meeverzekerd. Deze verplichting geldt voor alle voertuigen met een totaal toegestane massa van meer dan 3.5 ton en geldt voor zowel vrachtauto’s alsmede voor trekkers met opleggers. Maar ook de zwaardere ongekentekende voertuigen en tractoren vallen daaronder. De verplichting geldt dus niet voor bestelauto’s. De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) eist voor vrachtauto ’s een extra verzekering voor de aansprakelijkheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het wettelijke verplichte minimum verzekerde bedrag hiervoor is sinds juni 2007 10 miljoen euro. Dit zal in veel gevallen niet de wettelijke aansprakelijkheid van de vervoerder dekken. Voor de aanvullende verzekering zal waarschijnlijk ook een aanvullende premie betaald moeten worden. Ontstaat schade door een gevaarlijke stof en heeft u het risico niet meeverzekerd, dan moet de verzekeraarde schade toch vergoeden. Wel krijgt hij het recht om de schade op de verzekerde te verhalen.

Meer weten? Raadpleeg onze ADR Veiligheidsadviseur.